درباره ما

درباره بارنگ 

بارنگ به عنوان یک شرکت خصوصی فعال در حوزه نوآوری و فناوری اطلاعات از هلدینگ دایان می‌باشد.

براساس تغییرات صورت گرفته در اقتصاد کشور و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان
، یکی از اساسی ترین زمینه‌ها برای توسعه این اقتصاد در کشور فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات است که طی دهه گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده است و پیش بینی ها نیز از این حکایت دارد که این رشد ادامه دار خواهد بود.
یکی از اصلی ترین حوزه هایی که در این زمینه به شدت خلا آن احساس می‌شود، حوزه محتوا به صورت تخصصی برای انتشار در فضای آنلاین است از این رو شرکت بارنگ با درک این فرصت و در راستای اهداف و سیاست‌های خود برای توسعه کسب و کارهای آنلاین و نوین، در این زمینه فعالیت جدی دارد.
برای دستیابی به این هدف شرکت بارنگ، مجموعه ای از جوانان متخصص و تحصیلکرده در حوزه هایی مختلف کسب و کار را جمع آوری نموده تا بتواند به صورت پیوسته در مسیر رشد و تعالی به عنوان یک شرکت دانش بنیان گام بردارد.

استراتژی بارنگ 

اهداف استراتژیک که بر اساس شرایط فضای کسب و کار اقتصادی ممکن است بلندمدت یا کوتاه مدت باشند؛ موضوعاتی را در برمی‌گیرند که در دوره زمانی مورد نظر کلیه بخش های یک شركت، تمامی امکانات، داراییی ها و توانمندی های خود را جهت حصول و دستیابی اهداف مزبور به کار می گیرند. براین اساس عمده استراتژی شرکت بارنگ تمرکز تعریف شده است تا با انجام فعالیت‌های متمرکز بتواند به کشف فرصت‌هادر اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بپردازد. از این رو برای دستیابی به این استراتژی سه هدف استراتژیک  را برای مجموعه خود در نظر گرفته است:

سادگی، نوآوری مستمر و پویایی و چابکی

 


 

دورنمای بارنگ 

شرکت بارنگ با ارتقاء پایدار سطح دانش ، ارائه راه‌کارها و کسب وکارهای قابل اطمینان و تلفیق مفاهیم نوین فناوری و تجارب عملی راه تعالی را در اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد پیمود. در این راستا، پلتفرم‌های مفیدی را توسعه خواهد داد و در حوزه آموزش الکترونیک تعاملی برای دانش‌آموزان و تولید محتوای بومی دیجیتال به عنوان یک شرکت پیشرو قدم خواهد برداشت. این شرکت با بهره‌گیری از ابزارهای نوین و بهره‌مندی از تنوع تجربه، دانش و فناوری گروهی توانمند را گردآورده که نقطه قوت آن هم‌افزایی اثربخش و کارآرایی بهینه‌ می‌باشد.این گروه خود را در برابر جامعه خویش مسئول دانسته و فلسفه کار آن بدان گونه است که منافع خود را در گرو منافع مشتریان و تامین‌کنندگان خویش می‌داند.